Collecties

Stichting Nationale Plantencollectie

In deze stichting werkt een twintigtal Nederlandse botanische tuinen samen. Het doel is onder meer de instandhouding van het botanisch erfgoed dat over de diverse tuinen verspreid is. Om dit efficiënt te doen werd afgesproken dat elke tuin een beperkt aantal plantenfamilies onder z'n hoede zou nemen. Hierdoor kan de gezamenlijke collectie intact blijven, hiaten worden opgespoord en doublures vermeden.

De andere doelstellingen van de stichting zijn:

  • bijdragen aan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek,
  • in stand houden van de biologische diversiteit op aarde,
  • ondersteunen van natuur- en milieu-educatie,
  • bron zijn voor referentie en voor uitgangsmateriaal voor beroepskwekers,
  • bieden van gelegenheid voor recreatie.

Plantenfamilies in de Botanische Tuin TU Delft

De Botanische Tuin herbergt 16 plantenfamilies van de Nationale Plantencollectie en één plantengeslacht, Lavandula. En, een groep planten die wordt aangeduid met de term Technische gewassen. Het bestaan van die aparte groep komt voort uit de aard van de Botanische Tuin die zich immers van oudsher heeft gericht op planten die economisch nuttig zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld rubber, kapok en cacao. 

Technische gewassen
Hamamelidaceae
Costaceae
Zingiberaceae
Cannaceae
Marantaceae
Menispermaceae
Musaceae
Strelitziaceae
Myristicaceae
Theaceae
Lavandula
Cercidiphyllaceae           
Platanaceae
Eucommiaceae
Heliconiaceae
Thymelaeaceae

Toverhazelaarfamilie
Costusfamilie
Gemberfamilie
Bloemrietfamilie
Marantafamilie
Menispermumfamilie
Banaanfamilie
Paradijsvogelbloemfamilie
Nootmuskaatfamilie
Theefamilie
Lavendel
Cercidiphyllumfamilie
Platanenfamilie
Eucommiafamilie
Heliconiafamilie
Peperboompjesfamilie


Burgers Zoo herbergt een schaduwcollectie van de Zingiberaceae en Musaceae.

Handboek voor collectiebeheer

Op 10 april 2017 is het handboek 'Collectiebeheer voor botanische tuinen, theorie en praktijk' verschenen. Dit zeer complete handboek voor de dagelijkse praktijk is wereldwijd uniek. Voor het zeer specialistische collectiebeheer in botanische tuinen bestaat geen opleiding, het handboek heeft als doel om dit hiaat tenminste ten dele te ondervangen.

Het handboek is nu als electronische publicatie kosteloos te downloaden, echter uitsluitend voor eigen gebruik, en mag voor dat doel ook geprint worden. Vermeerdering voor derden en/of verkoop is niet toegestaan.

De schrijvers stellen het op prijs om te horen indien het handboek wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Ook eventuele opmerkingen kunt u sturen naar l.j.w.vandenwollenberg@tudelft.nl.