Huisregels

Beste bezoeker,

Welkom in onze tuin! Wij willen graag dat iedereen van een bezoek kan genieten en willen tegelijkertijd onze planten beschermen. Daarom zijn de volgende huisregels van toepassing:

 • Neem geen planten, plantendelen of zaden mee, alleen foto’s.
 • Sommige planten, vruchten of zaden zijn giftig. Raak daarom geen planten aan en steek zeker niets in uw mond. Let vooral ook op uw kinderen!
 • Fietsen in de tuin is niet toegestaan.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Hulphonden zijn uiteraard welkom.
 • Kinderen t/m 14 jaar zijn van harte welkom mits onder begeleiding van een volwassene.
 • Per groep van maximaal 6 kinderen is tenminste 1 volwassen begeleider vereist. Dit geldt ook bij workshops.
 • In de kassen mag niet gerookt worden.
 • Laat niets achter, behalve uw voetstappen.
 • De TU Delft Hortus Botanicus is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van uw eigendommen.
 • Commerciële activiteiten zijn in de tuin niet toegestaan zonder toestemming van de directie.
 • De TU Delft Hortus Botanicus heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten en opstellingen. We maken u er echter op attent dat een deel van de opstellingen een experimenteel karakter heeft. Daardoor kan het voorkomen dat een opstelling tijdelijk niet goed werkt of nog niet representatief is afgewerkt.
 • In het belang van uw veiligheid maakt de TU Delft Hortus Botanicus u erop attent de gebruiksaanwijzingen bij opstellingen of instructies van onze medewerkers altijd nauwgezet op te volgen. De TU Delft Hortus Botanicus noch onze partners zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk negeren van gebruiksaanwijzingen of instructies.

De TU Delft hanteert een aantal vaste huisregels die betrekking hebben tot de goede gang van zaken in en het gebruik van de gebouwen, terreinen en voorzieningen van de Technische Universiteit Delft door studenten en bezoekers.