Goede Buren

Beter een goede buur dan een verre vriend

Om een structurele sterke en internationaal concurrerende combinatie van stad en universiteit te realiseren, is een stevige verbinding tussen de universitaire gemeenschap en de lokale samenleving van belang. In 2040 maakt de groeiende universitaire gemeenschap nog steviger onderdeel uit van de lokale en regionale gemeenschap, en draagt onder meer via vrijwilligerswerk actief bij aan lokale maatschappelijke initiatieven.

Delft biedt volop ruimte voor proeftuinen waar in co-creatie kennis wordt ontwikkeld en de stad profiteert zichtbaar van de aanwezigheid van de TU en andersom. Lees verder