Goede Buren

Samen werken aan een betere versie van Delft. Dat is kort gezegd de gedachte achter de samenwerkings-overeenkomst tussen de TU Delft en de gemeente. De TU Delft richt zich ook op de stad Delft met inzet van onderzoek en studentenprojecten.

Om een structurele sterke en internationaal concurrerende combinatie van stad en universiteit te realiseren, is een stevige verbinding tussen de universitaire gemeenschap en de lokale samenleving van belang. In 2040 maakt de groeiende universitaire gemeenschap nog steviger onderdeel uit van de lokale en regionale gemeenschap, en draagt onder meer via vrijwilligerswerk actief bij aan lokale maatschappelijke initiatieven.

Delft biedt volop ruimte voor proeftuinen waar in co-creatie kennis wordt ontwikkeld en de stad profiteert zichtbaar van de aanwezigheid van de TU en andersom.

TU en gemeente hebben de ambitie om gezamenlijk de beweging richting meer community engagement te versterken en faciliteren en hun identiteit hieraan te verbinden. Dit met de bedoeling om hiermee de sociaal maatschappelijke impact van de universitaire gemeenschap op de lokale samenleving te vergroten, de tweedeling in de stad te verminderen en de stabiliteit en levendigheid te vergroten. Hiermee versterkt het profiel van universiteit en stad en wordt aantrekkelijkheid vergroot voor huidige en nieuwe bewoners, wetenschappers en bedrijven.