Botanische Tuin

Honderd jaar geleden op 14 oktober 1917 werd de botanische tuin als Cultuurtuin voor Technische Gewassen geopend. De tuin is tot stand gekomen op aandringen van hoogleraar technische plantkunde Gerrit van Iterson jr.: ‘wil de aanstaande ingenieur de processen welke vereist worden ter verkrijging van de zo gewichtige produkten uit het plantenrijk volkomen kunnen doorgronden, dan zal hem de gelegenheid moeten worden geschonken de gewassen, …, in de meeste gevallen in levende toestand, te bestuderen’.

De ruim 8000 planten in de Botanische Tuin vormen net als toen nog steeds een bron voor nieuwe industrie ontwikkelingen: zoals de roze LED technologie  voor meer lagen teelt en efficiënte plantengroei in kassen en het ultra fijn stof afvangsysteem voor luchtzuivering;. De Botanische Tuin blijft een bron voor nieuwe bio-geïnspireerde technologische innovaties.