Science Centre Delft

Science Centre Delft vormt een poortfunctie tussen de universiteit en het bredere publiek. Het Science Centre keert de TU Delft binnenstebuiten, in de interactieve tentoonstelling kan het publiek kennismaken met het onderzoek- en onderwijs aan de TU Delft, draagt het met een uitgebreid workshopaanbod bij aan techniekeducatie van het basis- en voortgezet onderwijs en wil het met 'Citizen Science' projecten een breder publiek betrekken bij het onderzoek van de universiteit.

Aan de andere kant is het Science Centre betrokken bij onderwijs en onderzoek van verschillende faculteiten door het bieden van een fysieke plek voor onderwijs en onderzoek en door middel van het verstrekken van opdrachten en begeleiding van studenten ondersteunt het Science Centre onderwijs- en onderzoeksprojecten.