Bèta Balie, Creating Futures

De Bèta Balie is een samenwerkingsverband van de TU Delft, het Science Centre, Studium Generale, Theater de Veste, TOP Delft, Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) en DelftDesign. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om een aantal grote bèta onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk en bespreekbaar te maken. De Bèta Balie wil bijdragen aan het betrekken van de burger, het vergroten van innovatievermogen, het versterken van institutionele samenwerking, nationaal en internationaal en zij wil de stad als laboratorium gebruiken. De middelen daarvoor zijn lezingen, debatten, manifestaties en proeftuinen. 

De bijeenkomsten worden gehouden in het Prinsenkwartier waar TOP Delft is gevestigd, de TU Library, het Science Centre en Theater de Veste.