Studenten als vrijwilliger

Een website met daarop alle initiatieven: de SVD

Studenten Vrijwilligerswerk Delft (SVD) biedt een koppelingsplatform voor studenten- en vrijwilligerswerkorganisaties. Voor studenten wordt het makkelijker om een overzicht te krijgen van het aanbod van vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben organisaties een extra plek om zichzelf te laten zien. Het platform wordt door en voor studenten gerund.

Studenten in Delft organiseren jaarlijks veel eigen initiatieven om iets terug te doen voor de samenleving, maar vinden het lastig om aansluiting te vinden bij bestaande organisaties. Daarnaast zijn studenten vaak gebonden aan wisselende studieroosters en hebben ze het idee dat er voor vrijwilligerswerk vaste uren van ze vereist zijn. Dit terwijl er juist een hoop organisaties op zoek zijn naar flexibel inzetbare krachten.


Studenten voor de gemeenschap

Behalve dat studenten in Delft studeren, wonen en ontspannen, zetten zij zich als vrijwilliger in voor de gemeenschap. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Hartige Samaritaan

Hartige Samaritaan is een pop­up restaurant waar vluchtelingen en Nederlanders vrijwillig samenwerken om de gasten een fijne maaltijd te geven. Bij Hartige Samaritaan komen culturen samen en ontmoeten vluchteling en Nederlander elkaar. Het restaurant is een geweldige en makkelijke manier om vrijwilligerswerk voor en met vluchtelingen te doen.

U kunt een tafel reserveren!
Locatie: Museumkelder, Schoolstraat 11 te Delft
Opening: 23 februari – 23 maart 2019

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) Delft

Het concept van SHS Delft kenmerkt zich door het herbestemmen van leegstaand vastgoed tot tijdelijke huisvesting voor studenten waar mogelijk in combinatie met een andere doelgroep. Zo richt de stichting zich momenteel op een project waarbij 110 studenten direct naast ouderen zullen wonen. Daarnaast zullen er ook 33 studio's voor cliënten van Stichting PerspeKtief gerealiseerd worden. Abtswoude bloeit! wordt een plek waar bewoners van Delft elkaar vinden en waar sociaal contact wordt gezocht en gestimuleerd. Waar studenten ouderen helpen én andersom. SHS Delft heeft geen winstoogmerk.

Leegstaand vastgoed tijdelijk herbestemmen volgens de crisis- en herstelwet. Voor studenten, door studenten.

Engineers for Refugees (E4R)

Een grote vluchtelingenstroom heeft asiel in Europa aangevraagd. Hoewel het een uitdaging voor Europa is, is deze uitdaging voor een aantal studenten, tegelijkertijd een bron van inspiratie. Samen met de TU Delft en Vluchtelingenwerk Nederland hebben zij het project Engineers for Refugees (E4R) begin 2016 opgezet waarmee ze vluchtelingen een verkorte integratiecursus bieden en aan een studentenbuddy koppelen.

AEGEE-Delft

AEGEE-Delft is een studentenreisvereniging die verder kijkt dan haar eigen stad. Zij werken samen met de EU en 241 zusterverenigingen door heel Europa. Samen werken zij aan stabiliteit in de samenleving, gelijke rechten voor studenten, cultuuruitwisseling, beter onderwijs en actief burgerschap. Zij streven naar een toekomst met betere kansen voor studenten om zich te ontwikkelen. AEGEE is aanwezig door heel Europa en telt 11.000 leden, allemaal actieve studenten die meer willen doen naast hun studie. AEGEE is betrokken bij nationale jeugdraden en de Europese jeugdraad.

Stichting Move

Move koppelt kinderen uit minder bedeelde wijken aan studenten. In een kortlopend project leren zij elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. Op deze manier laat Move de kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.

Move is actief in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Delft, Nijmegen en Groningen en zij hebben in deze steden al meer dan 150 projecten met kinderen en studenten opgezet. Move is ambitieus en blijft onverminderd werken aan het vergroten van hun impact.

Delftse Duurzaamheids Dag - Juli 2017
Het project werd feestelijk afgesloten tijdens de Delftse Duurzaamheids Dag begin juli. Er was een spreker via het Science Centre, die voorlichting heeft gegeven over afval, recyclen en hoe je makkelijk je buurt schoon kunt houden. Aan de buurtbewoners die waren gekomen, werden plantjes verkocht en mensen kregen de kans om in contact te komen met buurtgenoten die ze normaal niet snel zouden spreken. De 'Delftse Duurzaamheids Dag' werd een geweldige en leerzame dag, niet alleen voor de kinderen en studenten, maar voor de hele buurt!

De Peetfamilie

Stichting De Peetfamilie is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1976 jaarlijks met Hemelvaart een lang vakantie weekend organiseert voor lichamelijk gehandicapten, op wisselende locaties in Nederland. De gasten van de stichting zijn veelal gebonden aan een rolstoel en komen te weinig de deur uit. Tijdens het weekend van de De Peetfamilie, ook wel het Peetweekend genoemd, staan juist de gasten centraal en die worden in de watten gelegd. De sfeer is ongedwongen, studentikoos en gezellig.

De weekenden worden mogelijk gemaakt door een vaste groep van zo’n 35 vrijwilligers, bestaande uit studenten, oud-studenten (veelal van de studentenvereniging Virgiel), verpleegkundigen en via-via contacten.

Eropuit met de peetfamilie

Delft E Design (DED): bewonersgestuurde energie-aanpak

Vierhonderd woningen in vier jaar tijd energiezuinig maken. Dat is het doel van Delft E Design, een coöperatie bestaande uit tien Delftse bedrijven, die gespecialiseerd zijn in duurzame energie. Daarbij staan bewoners met hun wensen voorop en niet de technische mogelijkheden. Vanuit die wensen probeert DED de bewoners te helpen ook energie te besparen.

Stichting Present Delft

De stichting gaat ervan uit dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving (40% van vrijwilligers is student). De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.

Rode Kruis afdeling Delft

Mensen die de medemens helpen; dat doen de vrijwilligers van het Rode Kruis met hart en ziel (20% van vrijwilligers is student). Zij zetten zich in bij evenementen om eerste hulp te verlenen als dat nodig is. Het Rode Kruis organiseert eerste hulp cursussen en bieden hulp ter bevordering van zelfredzaamheid.

Word buddy!

Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, mensen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben.
Buddy Netwerk duidt haar cliënten aan met de term ‘maatjes’. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s genaamd). Het motto ‘tijd, aandacht en versterking’ staat centraal in de dienstverlening van Buddy Netwerk.
Maak jij het verschil voor een ander? In slechts 2-4 uur per week of per twee weken gaat dat al lukken. Word buddy! Klik hier
Buddy Netwerk - Dementie, Paepe - 2013