Container Handler

Ontwerpwedstrijd Werktuigbouwkunde 2018

De Rotterdamse haven groeit, de ruimte wordt duurder en daarom is het steeds belangrijker om containers op een precieze, snelle en efficiënte manier te verplaatsen en te stallen. Dat gebeurt met zogeheten container handlers, een soort hijskranen. En daar valt nog heel wat aan te innoveren, zoals studenten Werktuigbouwkunde aan de TU Delft lieten zien.

Ongeveer 75 teams van vier tot acht studenten werkten de afgelopen maanden aan een miniatuurversie van een container handler. Op woensdag 20 juni 2018 namen de studenten het op de Markt in Delft tegen elkaar op. Welk team heeft de beste handler ontworpen en gemaakt? Bekijk de onderstaande filmpjes voor de samenvatting en de huldiging van de winnaar.

De winnaars van de Science Centre Award 2018

Container Contest

TU Delft – Ontwerpwedstrijd Werktuigbouwkunde 2018 – Aftermovie wedstrijddag

Hoe het begon
De ontwerpwedstrijd van de opleiding Werktuigbouwkunde is in 1994 begonnen op initiatief van twee hoogleraren in samenwerking met Gezelschap Leeghwater, de studievereniging van de opleiding. Vanaf 1998 is de ontwerpwedstrijd in het curriculum van de eerstejaars opgenomen. Alle eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde maken in teamverband een ontwerp, wat ze vervolgens bouwen, testen en verbeteren. Het thema is ieder jaar anders, en valt afwisselend binnen één van de domeinen van de werktuigbouwkunde. Vorig jaar maakten de studenten bijvoorbeeld springende robots, en het jaar ervoor een door een fiets aangedreven waterpomp.

Container 'Handlers' - de uitdaging
Dit jaar werd de ontwerpwedstrijd voor de 25e keer georganiseerd, en viel de opdracht in het domein van transport. De uitdaging was om een container handler te ontwerpen die zo snel mogelijk een container kan oppakken, verplaatsen en op een nauwkeurige positie kan neerzetten. Hierbij zal de container mogelijk over andere containers heen getild moeten worden. De “containers” die de studenten met hun container handler moeten verplaatsen zijn geen echte containers, maar 3mm dikke stalen profielen van 100x100x240mm. Als aandrijving gebruikten de teams accuboormachines.

Na het plaatsen dient de cyclus herhaald te worden door een andere container op te halen en te plaatsen. Het aantal containers dat de teams verplaatsen en de nauwkeurigheid waarmee ze dat doen worden in competitie beoordeeld. De handler moet bovendien voldoen aan een lange lijst ontwerpeisen die in het wedstrijdreglement zijn opgesomd. Eén eis is bijvoorbeeld dat de handler uit elkaar moet kunnen worden gehaald en in gedemonteerde staat in een verhuisdoos moet passen.

Wedstrijd - laden en lossen
De wedstrijd tussen de studententeams vond plaats op woensdag 20 juni 2018. Op de Markt in Delft probeerden de teams binnen 5 minuten zoveel mogelijk containers te verplaatsen van één kant van een houten plank (de laadplaats) naar de andere kant (de losplaats). Hoe meer containers binnen de tijd worden verplaatst, hoe beter, en net als bij sjoelen leveren horizontale rijen containers extra punten op.

De wedstrijd bestaat uit twee rondes, en het cijfer dat de teams uiteindelijk krijgen hangt voor een deel af van hun prestaties tijdens de wedstrijd. Lichte constructies worden hoger gewaardeerd door middel van wedstrijdbonuspunten die staan weergegeven op goudkleurige containers, en studenten krijgen tijdens het vak o.a. deelcijfers voor hun ontwerpproces. Daarbij wordt onder meer gelet op de onderbouwing van de ontwerpbeslissingen, reflectie op het vervaardigingsproces, aanbevelingen voor serieproductie en analyse van de prestatieverwachting ten opzichte van de daadwerkelijke prestatie op de wedstrijddag.

  • Meer over de wedstrijd: faculteit 3mE (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen)