Project MARCH - Onthulling van MARCH IV exoskelet

13 augustus 2019 16:00 t/m 18:00 - Locatie: Aula, TUDelft

Mensen met een dwarslaesie mobiliteit teruggeven om (weer) te kunnen deelnemen in dagelijkse activiteiten en zo bijdragen aan kwaliteit van leven. Dat is waar het de initiatiefnemers van Project MARCH om gaat. Dit doen zij door een exoskelet te ontwerpen en te bouwen voor mensen met een dwarslaesie.

Het exoskelet is een belangrijke stap op weg naar een toekomst waarin rolstoelen uit het straatbeeld verdwenen zijn. Het ultieme doel is dat het exoskelet toegankelijk én beschikbaar is voor iedereen die hierdoor mobiliteit terugkrijgt. Voor een groot deel gaat het hier om al bestaande techniek. Maar ook worden er nieuwe technologieën onderzocht en gekeken naar de toepassing in dit project.

Team MARCH IV gaat op 13 augustus hun exoskelet onthullen en u kunt erbij zijn! De presentatie wordt in de Aula van de TU Delft gehouden.

Bekijk het nieuwe ontwerp van MARCH IV exoskeleton, van 24 april 2019: