Van Leeuwenhoeklezing:100 km/u?

22 maart 2020 11:00 t/m 12:00 - Locatie: Science Centre Delft, Mijnbouwstraat 120 - Door: Studium Generale

Gratis en vrij toegankelijk
Door: Bert van Wee, Gastheer: Rob Mudde

Maximum snelheid van 100 km/h
Binnenkort geldt op alle Nederlandse snelwegen overdag een maximum snelheid van 100 km/h. De aanleiding hiervoor is de stikstofcrisis. Wat zijn de voor- en nadelen van deze snelheidsverlaging? Denk aan reistijden, verkeersveiligheid, milieu-effecten, en natuurlijk ook de depositie van stikstof. En hoe weeg je die voor- en nadelen onderling af? En wat komt er uit die afweging, is het wel of niet een goed idee om de snelheid te verlagen? In deze lezing staan deze onderwerpen centraal.

Locatie: Science Centre Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft