Aanvullende info CiTG

Hier vind je de aanvullende maatregelen die de faculteit treft in verband met het Covid-19 virus. Voor alle algemene TU Delft richtlijnen en maatregelen, bezoek de TU Delft informatiepagina.

Zorg wanneer je de faculteit bezoekt dat je je goed voorbereidt aan de hand van onderstaande richtlijnen. Help elkaar bij de naleving van deze regels en spreek elkaar op een vriendelijke manier aan als de regels onvoldoende worden nageleefd. Alvast bedankt voor je medewerking.

Medewerkers

Studenten

Bezoekers

23 april 2021 Eerder deze week kondigde het kabinet een aantal versoepelingen aan van de geldende corona maatregelen. Een van de versoepelingen is dat vanaf 26 april weer meer studenten mogen worden toegelaten op de campus. Vanaf die datum zullen we dus weer meer fysiek onderwijs op de faculteit gaan geven aan onze studenten. De zelfstudiefaciliteiten binnen ons pand zijn enige weken geleden al aanzienlijk uitgebreid. Studenten en docenten worden door Onderwijs en Studentzaken apart geïnformeerd over de details van hun geplande on-campus onderwijs.

Om deze versoepeling zo goed mogelijk te laten verlopen, worden op korte termijn zelftesten beschikbaar gesteld voor studenten en medewerkers. Het gebruik van zelftesten is geheel vrijwillig en is geen toegangsbewijs voor het onderwijs. Zelftesten zijn vanaf begin mei digitaal te bestellen en zijn gratis. Meer informatie kun je hier vinden. We doen een beroep op iedereen om deze zelftesten goed te gebruiken, omdat het kan helpen in de preventie en bestrijding van het coronavirus. Ook met de inzet van zelftesten blijven alle geldende corona maatregelen op de campus en binnen onze faculteit van kracht. Het belangrijk deze in goed in acht te blijven nemen voor je eigen en andermans gezondheid.

Indien een van de aanwezige personen tijdens een college op campus achteraf positief op corona wordt getest, gelden de door het RIVM gedefinieerde richtlijnen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie. Aanwezigen tijdens een college worden conform deze richtlijnen gedefinieerd als ‘overige contacten’ en hoeven geen verdere maatregelen te nemen als zij anderhalve meter afstand van elkaar hebben gehouden.

We zijn blij dat we onze studenten per 26 april meer onderwijs-gerelateerde activiteiten op de campus kunnen aanbieden en dat een aantal dagen daarna ook weer wat meer mogelijk is in onze persoonlijke omgeving. Hopelijk is dit de eerste stap is op weg naar steeds meer activiteiten op onze campus.


De algemene en specifieke richtlijnen voor medewerkers, studenten en bezoekers vind je hierboven

Eerdere corona-updates zijn gearchiveerd op het medewerkersportaal.

  • Studenten: 08:00 – 19:30 voor ingeroosterd on-campus onderwijs
  • Medewerkers: 07:00 – 20:00 in overleg met de afdelingsvoorzitter
  • LIT is open van 09:00 – 15:00. Het selfservice restaurant is tot nader order gesloten
  • De faculteit is gesloten in het weekend
  • Alleen toegang met fysieke campuspas