Aanvullende info CiTG

Hier vind je de aanvullende maatregelen die de faculteit treft in verband met het Covid-19 virus. Voor alle algemene TU Delft richtlijnen en maatregelen, bezoek de TU Delft informatiepagina.

Zorg wanneer je de faculteit bezoekt dat je je goed voorbereidt aan de hand van onderstaande richtlijnen. Help elkaar bij de naleving van deze regels en spreek elkaar op een vriendelijke manier aan als de regels onvoldoende worden nageleefd. Alvast bedankt voor je medewerking.

Medewerkers

Studenten

Bezoekers

21 september 2020 - Het zal niemand zijn ontgaan dat het aantal corona besmettingen in Nederland in een zorgwekkend tempo toeneemt. Sinds 20 september jl. zijn daarom in een aantal regio’s, waaronder Delft, extra maatregelen van kracht. Binnen deze maatregelen kunnen we het on-campus onderwijs op onze faculteit blijven verzorgen zoals gepland.

Ook onder Delftse studenten is de besmettingsgraad snel gestegen. Daarom heeft de TU Delft, samen met de studentenverenigingen en de gemeente Delft, een gezamenlijke campagne opgezet waarin studenten worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en ook binnen de studentenhuizen de corona richtlijnen goed te volgen, zodat we ook in de toekomst onze campus open kunnen houden. Binnen onze faculteit houden studenten en medewerkers zich doorgaans goed aan de richtlijnen, maar we worden toch nog regelmatig geconfronteerd met situaties waarin geen afstand wordt gehouden of er zich studenten op de faculteit bevinden die daar niet horen te zijn. Dit wordt goed gemonitord en studenten worden hierop aangesproken.

Vanwege de gestegen besmettingsgraad in Delft neemt de kans toe dat ook bij ons op de faculteit studenten of medewerkers rondlopen die besmet zijn zonder zich daarvan bewust te zijn. Daarom kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat het op dit moment echt cruciaal is om de corona maatregelen strikt te volgen. Alleen op die manier houden we verdere verspreiding van het corona virus onder controle en beschermen we kwetsbare groepen, voorkomen we dat de reguliere zorg in gevaar komt en voorkomen we een nieuwe (regionale) lock-down met verdere economische schade.

Dus houd anderhalve meter afstand -ook tijdens practica waar dat misschien niet eenvoudig is-, volg de aangegeven looproutes in het pand, was regelmatig je handen, blijf thuis in geval van klachten, en laat je testen. Inmiddels is een extra GGD testlocatie aan de Bieslandsekade in Delft geopend. Thuiswerken blijft de norm, dus kom alleen naar de faculteit indien dat echt nodig is voor het geven van onderwijs (mits je eigen gezondheid dat toelaat en je niet tot een risicogroep behoort), het doen van noodzakelijke experimenten in de laboratoria of het voeren van gesprekken die echt niet online kunnen. En spreek elkaar aan op risicovol gedrag, zodat we samen kunnen blijven werken en studeren in een veilige omgeving.  

Jan Dirk Jansen
Decaan Faculteit CiTG 

 

27 augustus 2020 Vanaf september vindt een deel van onze activiteiten weer plaats op de faculteit. Om een veilige en gezonde omgeving te garanderen gelden op de campus en in ons gebouw een aantal regels. De RIVM richtlijnen zijn hierbij leidend. Zorg wanneer je de faculteit bezoekt dat je je, aan de hand van de CiTG richtlijnen, goed voorbereidt. Help elkaar bij de naleving van deze regels en spreek elkaar op een vriendelijke manier aan als de regels onvoldoende worden nageleefd. Want alleen als iedereen de regels naleeft kunnen we het gebouw verantwoord openhouden voor onderzoek, onderwijs en andere werkzaamheden. Alvast bedankt voor je medewerking.

De algemene en specifieke richtlijnen voor medewerkers, studenten en bezoekers vind je hierboven.  

  • Studenten: 08:00 – 19:30 voor ingeroosterd on-campus onderwijs
  • Medewerkers: 07:00 – 20:00 in overleg met de afdelingsvoorzitter
  • LIT is open van 09:00 – 15:00. Het selfservice restaurant is tot nader order gesloten
  • De faculteit is gesloten in het weekend
  • Alleen toegang met fysieke campuspas