Aanvullende info CiTG

Hier vind je de aanvullende maatregelen die de faculteit treft in verband met het Covid-19 virus. Voor alle algemene TU Delft richtlijnen en maatregelen, bezoek de TU Delft informatiepagina.

Zorg wanneer je de faculteit bezoekt dat je je goed voorbereidt aan de hand van onderstaande richtlijnen. Help elkaar bij de naleving van deze regels en spreek elkaar op een vriendelijke manier aan als de regels onvoldoende worden nageleefd. Alvast bedankt voor je medewerking.

Medewerkers

Studenten

Bezoekers

14 oktober 2020 - Het oplopende aantal besmettingen heeft ertoe geleid dat het kabinet gisteren heeft besloten tot een gedeeltelijke lock down. Helaas zijn wederom nieuwe aanvullende maatregelen nodig om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Onze onderwijsactiviteiten worden niet verder ingeperkt en daar zijn we blij mee. Wat wel verandert, is dat in de nieuwe maatregelen het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes dringend wordt geadviseerd. We verzoeken dus alle studenten en medewerkers om op de campus een mondkapje te dragen wanneer ze zich door de gebouwen begeven. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit onze faculteit. Zit je eenmaal in een werkruimte of collegezaal, dan mag het mondkapje weer af. Docenten die daar prijs op stellen, kunnen hun studenten vragen om de mondkapjes ook tijdens college op te houden en we vragen studenten dringend daar aan gehoor te geven. We willen benadrukken dat het belangrijk is om ook de algemeen geldende corona maatregelen voor onze faculteit goed in acht te blijven nemen.

De aangekondigde gedeeltelijke lock down lag misschien in de lijn van onze verwachtingen, maar dat maakt het niet minder zwaar voor ons allemaal. Pas goed op jezelf en let vooral ook op elkaar. Ik wens jullie veel sterkte in deze periode.

Met vriendelijke groet,

Jan Dirk Jansen
Decaan Civiele Techniek en Geowetenschappen


De algemene en specifieke richtlijnen voor medewerkers, studenten en bezoekers vind je hierboven

Eerdere corona-updates zijn gearchiveerd op het medewerkersportaal.

  • Studenten: 08:00 – 19:30 voor ingeroosterd on-campus onderwijs
  • Medewerkers: 07:00 – 20:00 in overleg met de afdelingsvoorzitter
  • LIT is open van 09:00 – 15:00. Het selfservice restaurant is tot nader order gesloten
  • De faculteit is gesloten in het weekend
  • Alleen toegang met fysieke campuspas