Mobiliteit & Transport

CT-MI-234

Hoe kom je zonder transport ’s ochtends op tijd op de TU Delft? Dagelijks verplaatsen miljoenen mensen zich naar hun werk, de winkel, bezoek, het sportcentrum of cafe. En nog veel meer pakketjes en containers gaan de hele wereld over. In deze minor leer je over de grootse mobiliteit van reizigers en goederen, hoe dat allemaal mogelijk wordt gemaakt met vervoermiddelen en infrastructuur, maar ook welke effecten dat heeft voor bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, onveiligheid, milieu en de economie en welke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen er liggen.

Voor wie?

Deze minor kan gevolgd worden door BSc studenten van alle Nederlandse universiteiten en Hbo-instellingen. De voertaal van de colleges, projecten en seminars is een mix van Nederlands en Engels.

Wat ga je leren?

De minor behandelt het brede terrein van enerzijds mobiliteit van reizigers en goederen en anderzijds het transportsysteem wat dat mogelijk maakt. Je leert over verplaatsingspatronen van individuen en huishoudens en bedrijven, hoe dat samenhangt met de ruimtelijke ordening van een stad of regio en hoe dat door de jaren heen verandert of misschien juist wel heel stabiel blijkt. Je leert over hoe transportsystemen functioneren als complexe netwerken van een veelheid aan vervoermiddelen en vervoersdiensten. Je leert over het ontwerp van verkeersinfrastructuur en het managen van verkeersstromen, zowel voor conventionele vervoerswijzen zoals fiets, auto, bus, tram, trein, binnenvaart maar ook als het gaat over nieuwe vormen van transport zoals deel scooters, automatische shuttles en elektrische voertuigen. Je leert over hoe wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan op het gebied van mobiliteit en transport en de trends en uitdagingen daarin. En je leert om zelf te analyseren wat de effecten zijn van casussen en beleid in de praktijk.

Cursus overzicht

De volgende vakken en projecten maken onderdeel uit van de minor Mobiliteit & Transport:

Voor meer details zie https://studiegids.tudelft.nl en selecteer: Organization “Civil Engineering and Geosciences” / Education Type: “Minor” / Education: “Minors Civil Engineerinig”.

Registreer voor deze minor

Om aan te melden voor de minor Mobiliteit & Transport zie deze pagina. Een motivatie brief o.i.d. is niet nodig.

Deelnemende instellingen

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Contact

Adam Pel

Assistant professor