Transport, Infrastructuur en Logistiek

Hoe kom je zonder transport ’s ochtends op tijd op de TU Delft en hoe komt het pak hagelslag voor je ontbijt op tijd in de supermarkt? In deze minor ga je nader in op dit soort vragen. Je leert niet alleen over reizigers en goederen, maar ook over vervoermiddelen en infrastructuur. De minor behandelt het brede domein van transport ‘te land, ter zee en in de lucht’. Het gaat niet alleen over weg- en railvervoer, maar ook over luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en buisleidingen. Daarnaast verdiep je je in effecten van mobiliteit: bereikbaarheid, onveiligheid, milieu en economische effecten. Je wordt in de minor uitgedaagd om na te denken over maatschappelijk georiënteerde vraagstukken. Je beoordeelt beleid en projecten: moet er toch een Noord-Zuidlijn komen in Amsterdam of moet de aanleg stoppen? Of kun je de voorraadketen van een bedrijf optimaliseren met behulp van logistiek?

Minor code:  CT-MI-127

Taal: Nederlands

Toegang:
BSc studenten TU Delft (m.u.v. BSc TB toepassingsdomein T&L).
BSc studenten van andere Nederlandse 
universiteiten en hogescholen.
BSc studenten die zich willen voorbereiden op de 
MSc-opleiding Transport, Infrastructure & Logistics.

Max. deelnemers:  200

 • De minor behandelt het brede terrein van transport.
 • Interfacultaire minor met invalshoeken vanuit Civiele Techniek en Technische Bestuurskunde.
 • Je krijgt colleges en projectbegeleiding van specialisten werkzaam bij de universiteit, de overheid en het bedrijfsleven.
 • Je werkt samen in interdisciplinaire groepen.
 • CT3500 - Introductieproject

1e kwartaal

 • CT3501 - Het ruimtelijk systeem: economie en effecten van transport
 • CT3502 - Het transportsysteem: elementen en hun interactie 
 • TB241Ta   Logistiek 2   

2e kwartaal

 • CT3503 - Het ruimtelijk systeem: stad en transport
 • CT3504 - Het transportsysteem: netwerken 
 • CT3510 - Integratieproject

Contact


Dr.ir. John Baggen

Dr. Adam Pel

Uitdagingen

 • Hoe kom je zonder transport ’s ochtends op tijd op de TU Delft?
 • Hoe komt het pak hagelslag voor bij je ontbijt op tijd in de supermarkt?
 • ‘Zonder transport staat alles stil’, volgens Transport en Logistiek Nederland. Is deze slogan echt steekhoudend?