Assetmanagement

Waar het begon met het risicodenken in  het operationele onderhoud & beheer zien we de laatste jaren een sterke opschaling naar het tactisch systeemdenken en het strategische ketendenken.

De partijen TU Delft en Colibri Advies bieden u een academische opleiding Assetmanagement aan waarbij een stevige basis gecombineerd wordt met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

  • 3 Modules
  • 12 Masterclasses
  • 12 Topclasses

Voor wie is deze opleiding?

Instroomniveau:
HBO/WO
Organisaties:
Gemeenten, provincies, overheden, energiebedrijven, waterschappen, drinkwaterbedrijven, chemiebedrijven, havenbedrijven, aannemers, adviesbureaus
Functies:
(aankomend) assetmanagers, omgevingsmanagers, teamleiders onderhoud & bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers, financiële medewerkers, medewerkers informatiemanagement, ontwerpers, contractmanagers, bestekschrijvers, aannemers
Sectoren:
Riool, Energie, Water, Afvalwater, Ruimtelijke Ordening, Maritiem, Wegenbouw, Rail, Chemie, defensie, industrie

Leeruitkomsten

De medewerker kan zijn eigen rol binnen het vakgebied Assetmanagement zo goed mogelijk invulling geven door gebruik te maken van de aangereikte kennis, de meest recente inzichten uit de wetenschap, de diverse behandelde methoden en technieken plus de aangereikte instrumenten.
De medewerker begrijpt de taken en rollen van collega’s en netwerkpartners in relatie tot de wisselwerking met de eigen uw rol en kan vaktechnisch beter communiceren en samenwerken.

  • Aanmelden

Alumni-ervaringen

‘...Ik heb niet eerder qua studie, een dergelijke verdieping kunnen maken die ik ook werkelijk kan toepassen in de praktijk...’

Testimonial Vincent de Graaff - GVB
"Iedere collegeavond weer een moment van inspiratie"
Lees verder

Contact

Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert

Programmadirecteur

Daniella Wijnveldt-Roldaan

Projectleiding