Data en kosten

Data

De modules bestaan uit Masterclasses en Topclasses. U kunt kiezen met welke module u start. Masterclasses of Topclasses kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Elke sessie vindt plaats op donderdagavond van 18.00 – 21.00 uur. Om 17.30 uur wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd.

Module Proces & Organisatie start op 29 maart 2018*. Download het programmarooster.
*Bij voldoende deelnemers

Wilt u op de hoogte gehouden worden mail ons dan! 

De voertaal van de opleiding is in het Nederlands. Lesmateriaal wordt zowel in Nederlands als in het Engels aangeboden. 

Kosten

Per module (8 avonden plus begeleiding individuele casus, examen en diner) betaalt u € 3.025** per persoon. Dit is inclusief leermateriaal, diner en arrangementskosten.

Voor afzonderlijke Masterclasses of Topclasses betaalt u € 393,25** per collegeavond.

De cursusfee is vrijgesteld van BTW.

**wijzigingen voorbehouden

Contact

Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert

Programmadirecteur

Daniella Wijnveldt-Roldaan

Projectleiding