Data en kosten

Data

De modules bestaan uit Masterclasses en Topclasses. U kunt kiezen met welke module u start. Masterclasses of Topclasses kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Elke sessie vindt plaats op donderdagavond van 18.00 – 21.00 uur. Om 17.30 uur wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd.

Module Proces & Organisatie

Tot onze spijt gaat deze module niet door vanwege te weinig deelnemers.

Er volgen ook geen nieuwe modules meer vanwege het beeindigen van de opleiding. Meer informatie

Contact

Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert

Programmadirecteur

Daniella Wijnveldt-Roldaan

Projectleiding