Deelnemersprofiel

Deelnemers zijn in het bezit van diploma in een technisch vakgebied op HBO/WO -niveau en hebben minimaal vijf jaar werkervaring in een functie op HBO-niveau.

Deelnemers zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, overheden, energiebedrijven, waterschappen, drinkwaterbedrijven, chemiebedrijven, havenbedrijven, aannemers en adviesbureaus.

Veelal zijn ze betrokken bij veranderingen en innovaties, en dragen ze bij aan systeemkeuzes en besluiten over investeringen en strategie inzake assetmanagement in hun onderneming. Ook zijn deelnemers direct verantwoordelijk voor assetmanagement-werkzaamheden en -taken binnen hun onderneming waar technische kennis onontbeerlijk is voor het nakomen van afspraken en verplichtingen.

Deelnemers vervullen veelal de functies van (aankomend) assetmanagers, omgevingsmanagers, teamleiders onderhoud & bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers, financiële medewerkers, medewerkers informatiemanagement, ontwerpers, contractmanagers, bestekschrijvers of  aannemers waarvoor technische kennis op HBO/ WO-niveau een voorwaarde is. 

Uw persoonlijke leerwinst

U begrijpt uw plaats, rol en verantwoordelijkheid in het totale werkveld van assetmanagement.  U heeft instrumenten aangereikt gekregen om uw eigen rol zo goed mogelijk in te vullen en u doet dit op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschap. Ook begrijpt u de taken en rollen van uw collega’s en de wisselwerking met uw rol.

Deelnemende bedrijven

Afval Energie Bedrijf - Gemeente Amsterdam, Antheagroup, Aquin, Boskalis, Brabantse Delta, Brandweer HollandsMidden, Bureau de Bont, Chevron, Defensie Pijpleiding Organisatie, Delfluent Services, Essent, Evides Waterbedrijf, Gemeente Goes, Gemeente Heiloo, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid Holland, GroenWest, Hoogheemraadschap van Delfland, MWH, Drinkwaterbedrijf Oasen, Provincie Noord-Holland, Reford Projectbeheersing, RET, Royal Haskoning DHV, TMC Civiele Techniek, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Witteveen enBos.

Contact

Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert

Programmadirecteur

Daniella Wijnveldt-Roldaan

Projectleiding