Programma

De opleiding bestaat uit drie modulen met elk vier Masterclasses en vier Topclasses. De modulen zijn:

Masterclasses zijn gericht op de basisvaardigheden van assetmanagement. Topclasses gaan verder en dagen u op academisch niveau uit om over uw eigen grenzen te kijken.

Module Proces & Organisatie

In deze module staan mens, organisatie en stakeholders centraal. In de Masterclasses leert u wat de organisatorische randvoorwaarden zijn voor een succesvolle implementatie van assetmanagement. In de Topclasses nemen we u mee naar de laatste ontwikkelingen: complexe besluitvorming in een dynamische omgeving.

1    Inleiding assetmanagement

 • ISO 55000/PAS 55
 • Assetmanagementsystemen
 • Assetmanagementrollen
 • Spel Assetmanagement

2    Strategisch Assetmanagement in de praktijk

 • Risico en performance op strategisch niveau
 • Keten- en omgevingsmanagement
 • Praktijkvoorbeeld Vitens

3    Tactisch assetmanagement

 • Prestaties, risico’s en kosten
 • Meerjaren investeringsplanning
 • Prioritering van investeringen

4    Assetmanagement bij Shell; de olie- en gaswereld

1    Governance van assetmanagement

 • Van publieke doelen naar concrete maatregelen
 • Line of Sight
 • Procesbenadering van assetmanagement

2    Een Rijnlandse kijk op assetmanagement

 • Angelsaksische versus Rijnlandse model
 • Winst is niet de enige maatstaf
 • Rijnlands organiseren en werken

3    Opstap naar examenwerkstuk

 • Academische vaardigheden
 • Probleemstelling, onderzoeksvragen en - opzet, beoogd resultaat
 • Bronvermelding en plagiaat
 • Hoe schrijf ik een werkstuk?

4    Complexe besluitvorming

 • Beleidsanalyse
 • Multi-actor systemen
 • Besluitvorming in complexe netwerken

Module Techniek

In de module Techniek leert u de instrumenten kennen die nodig zijn om assetmanagement toe te passen. In de Masterclasses leert u de basistechnieken om bijvoorbeeld een afweging te maken tussen functionele prestaties, risico’s en kosten. In de Topclasses maakt u kennis met de meer geavanceerde methoden en de toepassing hiervan in de praktijk.

1    Onderhoud, beheer & risicobeheersing
 • Sturen op prestaties van systemen
 • Leidraad RAMS, RAMS-analyse
 • Reliability Centered Maintenance
2    De menselijke factor bij de inrichting van de onderhoudsorganisatie met als aandachtspunten:
 • Menselijk gedrag en menselijk falen
 • Risico’s die samenhangen met de menselijke factor
 • Inrichten onderhoudsorganisatie
3    Informatiemanagement & datasystemen:
 • Prestatiemanagement
 • Gegevensbeheer & ontsluiten van informatie
 • Data- en informatiesystemen
4    Toegepaste Life Cycle Costing
 • Vervangings- en investeringsbeslissingen
 • Rekenen met levensduurkosten
 • Netto contante waarde, intern rendement

1    Geavanceerd ontwerpen op basis van risicobeheersing

 • Probabilistisch ontwerpen
 • Veiligheid & betrouwbaarheid
 • Statistische analyses
2    Inzet van bewezen methodes
 • Oplossen van schijnbaar onoplosbare vraagstukken
 • Probabilistische en kwantitatieve risicoanalyses
 • Beheersing van technisch complexe projecten
3    Engineering Asset Management
 • Maintenance engineering
 • Inspecties
 • OMS
4    Levensduurmanagement in de praktijk
 • Management van complexe projecten
 • Integraal ontwerpen, bouwen en onderhouden
 • Building Information Modelling

Module Markt

In de module Markt staat de interactie tussen de eigen organisatie en de markt centraal.  De basis marktfunctie voor goed assetmanagement leert u in de Masterclasses. De nieuwste ontwikkelingen komen in de Topclasses aan bod.

1    Professionaliseren van de inkoopfunctie

 • Inkoopfunctie
 • Interne & externe samenwerking
 • Interne prestatiemeting

2    Assetmanagement en markt

 • Systems engineering
 • Functioneel specificeren
 • Prestatie-inkoop infrastructurele werken

3    Contractmanagement

 • Contractbeheersing
 • Prestatiemeting, KPI’s
 • Vertrouwen, samenwerken, ontzorgen

4    Assetmanagement & prestatiecontracten

 • Casus: vastgoedbeheer
 • Meerjaren onderhoudsraming
 • Contracteren op basis van conditiescore en risicoprofiel

1    Serious Game: Road Roles

 • Trade-offs wanneer meer vrijheid aan de aannemer wordt gegeven
 • Evolutie van de kwaliteit van het netwerk in dat geval
 • Kunde van opdrachtgever om aan te besteden, te monitoren en te controleren

2    Prestatiegestuurd uitbesteden van onderhoud

 • Toepassing SE bij onderhoud
 • Agency Theory & Transaction Cost Economy
 • Six Stage model

3    Prestatie-inkoop (Best Value Procurement)

 • Prestatie-inkoop
 • Hoogste waarde, laagste prijs
 • Praktijkvoorbeelden

4    De toegevoegde waarde van assetmanagement

 • Interactieve bijeenkomst
 • casussen

Het programma is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend en wijzigingen zijn voorbehouden. Zo houden we het programma actueel.

Examen

Aan het begin van een module formuleert u samen met uw docent en uw begeleider op uw werk een eigen casus. Tijdens het leertraject werkt u aan deze casus. U ontvangt hierbij persoonlijke begeleiding van één van de docenten.

In uw casus laat u zien dat u het geleerde toe kunt passen. Uw casus is tevens het examen van de module. Voor de beoordeling gelden strenge normen en kwaliteitseisen van de TU Delft. 

Deelnemers die de totale opleiding met succes hebben afgerond krijgen een certificaat van de TU Delft dat garant staat voor het academische niveau van de kennis en vaardigheden op het vakgebied. 

Contact

Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert

Programmadirecteur

Daniella Wijnveldt-Roldaan

Projectleiding