StuDoc-CiTG - virtueel kenniscentrum

Op 26 april 2011 heeft onze Decaan het nieuwe StuDoc officieel geopend. Het StuDoc is gehuisvest op de eerste verdieping van het CiTG onderwijsgebouw en biedt studenten een stille studieplek. Er zijn studieplekken met stopkontakten voor laptops en er zijn een aantal desktop computers. Het aantal studieplekken is aanzienlijk groter dan in de voormalige afdelingsbibliotheek.

Naast kennis “op papier” is er ook steeds meer digitale kennis beschikbaar. Het “virtuele StuDoc” geeft toegang tot alle voor CiTG belangrijke digitale bronnen, zowel van de TU Delft zelf (zoals afstudeerverslagen en dissertaties) als van externe bronnen (bijv. van Rijkswaterstaat of het US Army Corps of Engineers).