Het fysieke StuDoc

Op de entresol van het StuDoc is een grote collectie documentatiemateriaal beschikbaar voor staf en studenten. Het materiaal bestaat uit boeken, tijdschriften, een beperkt aantal wetenschappelijke journals, collegediktaten en rapporten. Het grootste deel van dit materiaal kan geleend worden voor een korte periode (twee weken). Het uitleensysteem is geautomatiseerd, er is geen voltijd bibliotheekmedewerker aanwezig.

Er zijn studieplekken met en zonder PC beschikbaar. Alle studieplekken hebben een stroomvoorziening voor laptops. Op PC #1 staat een digitale zeekaart van de Noordzee en omgeving. Hiervoor is een dongle nodig, deze is bij de ICT helpdesk te verkrijgen. De staf van de ICT helpdesk houdt toezicht op het StuDoc en zorgt voor een rustige atmosfeer. Zij zien er ook op toe dat er geen boeken "geleend" worden zonder dat ze correct zijn uitgeboekt via het uitleensysteem.

Veel materiaal is ook in digitale vorm beschikbaar. Daarom zijn veel Journals, Conferentie Proceedings en rapporten niet meer in het StuDoc in papieren vorm beschikbaar. Dit materiaal is beschikbaar via het Virtuele Kennis Centrum (VKC), ofwel het virtuele StuDoc. Het grootste deel van het materiaal in dit virtuele StuDoc is voor iedereen toegankelijk, een deel is echter alleen toegankelijk voor staf en studenten van CiTG.