Miren Vizcaino heeft een ERC Starting Grant gekregen. Deze beurs stelt haar in staat de evolutie van de Groenlandse ijskap door de eeuwen heen te onderzoeken in relatie met de door de mens veroorzaakte klimaatsverandering. Ze neemt in haar onderzoek eerdere periodes mee waarin ijs smolt tijdens het Interglaciale en Holoceen tijdperk om zo modellen te kunnen verbeteren.

De Groenlandse ijskap in het jaar 3000

Al tijdens haar promotieonderzoek in Duitsland begon ze het gedrag van ijs onder invloed van een warmer wordende aarde te bestuderen. Haar onderzoek in Delft richt zich op de verre toekomst van het landijs in Groenland, na Antarctica de grootste ijskap ter wereld.

"Groenland is voor negentig procent met ijs bedekt. Een gigantische hoeveelheid water, genoeg om de zeespiegel zo'n zeven meter te laten stijgen," vertelt Vizcaino. "Daarom is het belangrijk om voorspellingen te maken hoe het ijs op klimaatsverandering reageert op de korte termijn, maar ook voor duizenden jaren later."

Vizcaino bestudeert daarvoor de natuurkundige processen die een rol spelen bij het smelten van ijs dat aan het oppervlak ligt. "Ik ben vooral geïnteresseerd in de interactie tussen land, oceaan en atmosfeer en hoe energie en massa met elkaar worden uitgewisseld. Sneeuwval draagt bijvoorbeeld bij aan de groei van de ijskap, terwijl ijs verdwijnt doordat het smelt onder invloed van de zon of warmer wordende oceanen."

Modellen

Om inzicht te krijgen welke processen de komende eeuwen de overhand krijgen, integreert Vizcaino waarnemingen in verschillende computermodellen. Zelf heeft ze Groenland nog niet bezocht. "Ik zou best graag willen," glimlacht ze. "Maar het is heel lastig en duur om er te komen. Het modelleren van het smeltgedrag vormt de hoofdmoot van mijn onderzoek. Ook kijk ik naar de grootschalige evolutie van het landijs. Als de ijskap bijvoorbeeld flink in dikte afneemt de komende eeuwen, dan verandert ook de topografie en het lokale klimaat. Hierdoor kan het smeltgedrag weer sterk veranderen."

Zulke effecten worden pas zichtbaar op een tijdschaal van honderden, soms duizenden jaren. Maar een voorspelling over de Groenlandse ijskap in het jaar 3000 is veel eerder van nut, zegt Vizcaino. "Enkel door ver vooruit te kijken, kunnen we achterhalen of het smeltproces omkeerbaar is. Kan het ijs nog teruggroeien als wij stoppen met het uitstoten van broeikasgassen of blijft het ijs doorsmelten? Een blik op de verre toekomst is voor de korte termijn van belang om tijdig maatregelen te kunnen treffen."

Profiel dr. Miren Vizcaino (37)
2001: Licenciada natuurkunde, Universidad Complutense, Madrid
2006: PhD Aardwetenschappen, Max Planck Instituut & Universiteit Hamburg
2013: Assistant Professor Geoscience & Remote Sensing, TU Delft

Gepubliceerd: maart 2016


Interessant? Lees dan ook: