Zwembadwater wordt meestal gedesinfecteerd met een chloorproduct als hypochloriet om alle aanwezige micro-organismen te doden. Helaas reageert hypochloriet ook met andere verontreiniging in het water, zoals zweet en urine, waardoor er disinfectiebijproducten ontstaan. Deze disinfectiebijproducten zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid en kunnen onder andere een geïrriteerde huid of rode ogen veroorzaken. Het DIPool-project van Marjolein Peters en Maarten Keuten onderzoekt hoe de vorming van deze disinfectiebijproducten kan worden tegengegaan door de verontreiniging het zwembad te verminderen of door minder tot geen hypochloriet te gebruiken. Het uiteindelijke doel is  de ontwikkeling van een chloorvrij zwembad, gebaseerd op UV-desinfectie.

Hygiëne

Verontreiniging van het zwembad wordt al aanzienlijk verminderd wanneer zwemmers zich hygiënischer gedragen. De initiële vuilinbreng – vuil op de huid – is ongeveer 30% van de totale vuilinbreng en kan al verminderd worden door voor het zwemmen één minuut te douchen. Als daarnaast niemand meer in het zwembad zou plassen, scheelt dat nog eens 30% van de totale vuilinbreng. Hygiënischer gedrag vermindert de vuilinbreng dus al met ongeveer 60%, met als gevolg dat er ook zoveel minder irriterende disinfectiebijproducten ontstaan.

Micro-organismen

Wanneer er helemaal geen hypochloriet meer wordt gebruikt in het zwembadwater, gaan de micro-organismen niet meer onmiddellijk dood. Er kunnen micro-organismen aan de wanden van het zwembad gaan zitten waardoor een biofilm ontstaat. Een dergelijke biofilm voelt een beetje slijmerig aan en is een schuilplaats voor ziekteverwekkers. Daarom is er onderzocht hoe biofilmgroei voorkomen kan worden door het gebruik van alternatieve materialen in het zwembad, zoals roestvrijstaal en kunststoffen. Ook wordt er onderzocht hoe de biofilm het beste verwijderd kan worden met behulp van een schoonmaakrobot.

De micro-organismen die in het water blijven zitten kunnen tijdens de zuivering van het water worden verwijderd. De zuivering van het DIPool-concept is gebaseerd op ultrafiltratie en UV-disinfectie. Op laboratoriumschaal bleek de microbiologische waterkwaliteit vergelijkbaar met die van een gechloreerd zwembad, met als pluspunt dat in de zuivering van het DIPool-concept geen irriterende disinfectiebijproducten worden gevormd. Een pilot moet uitwijzen of het DIPool-concept in de praktijk ook zo goed werkt.

Gepubliceerd: april 2016

Marjolein Peters

Maarten Keuten


Bepaling van de biofilm groei op het blauwe materiaal