“Er bestaat geen one size fits all in het onderwijs”

Judith Bosboom is verkozen tot Best Lecturer TU Delft 2016.

“Op de lagere school stond ik bekend als het meisje dat steeds naar het waarom bleef vragen. Precies dat stimuleer ik nu bij mijn studenten”.  Judith Bosboom is docent Coastal Dynamics I  en docent van het jaar voor CiTG in 2016. Studenten vinden haar zo goed omdat ze ontzettend betrokken is en verschillende innovatieve methoden  inzet om iedereen te helpen de pittige lesstof meester te worden. De 150 studenten die jaarlijks haar vak Coastal Dynamics I doorlopen geven bijna unaniem aan dat ze hard hebben gewerkt, veel hebben geleerd en dat het ook nog eens ontzettend leuk was. Hoe zit dat?

“Het succes van een onderwijsonderdeel zit deels in de procedures er om heen”, geeft Judith aan. Dat gold bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van haar toetssysteem. Judith bedacht een slim design voor vrijwillige, tussentijdse toetsen. Fase 1 is het gedeelte waar vrijuit geleerd en feedback vergaard kan worden. Een goede score geeft toegang tot fase 2, waarin een bonus voor het tentamen gescoord kan worden. Het doel was zowel een zo groot mogelijke deelname als deep learning te bereiken. Niet alleen de bonus werkt motiverend. Ook de feedback in de eerste fase is zo nuttig gebleken voor studenten en zorgt voor zo’n prettige leeromgeving, dat ze bijna allemaal meedoen. “Mijn feedback bestaat voor een groot deel uit het stellen van vragen. Hoe ben je begonnen met dit vraagstuk? Heb je hieraan en daaraan gedacht? Je kunt een nieuw vraagstuk pas echt doorgronden en oplossen als je alle denkstappen kunt maken. Daar moeten studenten soms nog aan wennen en de feedback helpt daarbij. In dictaten worden die tussenstappen en verbanden juist vaak weggelaten. Vreselijk frustrerend vond ik dat zelf als student”.

“Je moet blijven vernieuwen”, zegt Judith. Als voorbeeld noemt zij de vernieuwing van het MSc curriculum van kust & morfologie die heeft geleid tot de huidige vakken Coastal Dynamics I en II. “Het curriculum was verouderd en sloot niet meer goed aan. Met de 2 vakken die we nu geven leren studenten in dezelfde tijd zoveel meer. Voor zo’n belangrijke herziening moet je af en toe gewoon de tijd vrijmaken”. Soms moet je ook een vernieuwing terug kunnen draaien. Judith vertelt hoe ze een onderwijsmethode van Eric Mazur (Harvard University) uitprobeerde, waarbij studenten online de stof lazen en hun vragen en feedback op elkaar plaatsten in het open online collegedictaat. De reacties waren lang niet allemaal positief. “Studenten vonden het bijvoorbeeld onprettig om alles online door te lezen, en ook het verplicht op elkaar reageren werkte lang niet voor iedereen. Ik heb daar goed over nagedacht en realiseerde me dat het eigenlijk haaks stond op wat ik normaal altijd doe, namelijk studenten vrijlaten in hoe ze iets moeten doen. Studenten moeten zelf kunnen bepalen of ze het dictaat online of op papier lezen en op welke onderdelen ze graag samenwerken met anderen en wat ze liever alleen doen.  Ik kan me wel voorstellen dat ik de methode selectief inzet, bijvoorbeeld voor distance learning, waarbij studenten niet makkelijk op andere wijze de interactie met anderen vinden”. 

De overtuiging dat het optimale leerproces anders is voor iedere student is typerend voor Judith. “De eindtermen en lesstof staan vast. Maar hoe een student dat bereikt is een individueel proces. Er bestaat geen one size fits all”.

Gepubliceerd: december 2016

/* */