‘Ready? GO!’ Een witte vlag suist naar beneden. Twee deelnemers met een groene pet op beginnen te trappen op hun geel-blauwe OV-fiets. Vanaf de overkant komt een deelnemer met een rode pet op het tweetal af fietsen. Camera’s boven het fietspad leggen alles vast. Wat gaan de fietsers doen om elkaar niet te raken?

Naast het afgezette fietspad op de campus van de TU Delft staat onderzoeker Yufei Yuan aantekeningen te maken van dit experiment. Hij probeert te ontrafelen hoe fietsers op elkaar reageren. Wijken ze uit? Remmen ze af? En hoe kun je dit gedrag uitleggen en voorspellen als er grote stromen fietsers achter elkaar aan fietsen of bij elkaar komen, zoals in veel drukke steden als Utrecht of Amsterdam dagelijks gebeurt?

De verzamelde data worden gebruikt om een verkeerstheorie te ontwikkelen voor fietsers. Het gedrag van langzaam verkeer blijkt namelijk veel complexer dan van snel verkeer. Hoe los je bijvoorbeeld fietsfiles op en hoe pak je verkeersveiligheidsproblemen aan waar langzaam en snel verkeer samenkomen? Hiervoor zijn empirische inzichten, gedragstheorieën, modellen en tools nodig om planning, ontwerp en management te ondersteunen.

Dit experiment is onderdeel van ALLEGRO – een project van TU Delft en het AMS instituut . Het project is gefinancierd met de ERC Advanced grant die prof. Serge Hoogendoorn hiervoor ontving.

Gepubliceerd: mei 2016


Interessant? Lees dan ook: