In de stad is het vaak warmer is dan op het platteland. Wegen en gebouwen houden meer warmte vast dan bodem en vegetatie. In Japan gebruiken ze al eeuwen lang een techniek genaamd uchimizu om die warmte tegen te gaan: het sprenkelen van water op de straten – ook goed tegen stof trouwens. De Delftse onderzoeker Anna Solcerova heeft uchimizu nader onderzocht en toont aan dat deze simpele oude Japanse watersprenkeltechniek inderdaad goed werkt om extreme hitte in steden te verminderen.