"Mijn onderzoek richt zich op het gebruik van remote sensing data voor het verbeteren van het modelleren van de luchtkwaliteit in vervuilde gebieden, zoals de Rijnmond regio bij Rotterdam. Qua luchtvervuiling staat dat gebied bekend als de regio met de hoogste luchtvervuiling van Nederland. Alles zit daar op elkaar gepakt: verkeer, energiecentrales, scheepvaart, industrie. Deze regio is in Nederland het meest relevant voor onderzoek naar het bepalen van luchtvervuiling. Overigens richten we ons ook op het buitenland: we willen onze aanpak ook inzetten in New Delhi, één van de meest vervuilde steden ter wereld.

Tijdens mijn promotieonderzoek bij het KNMI richtte ik mij op het vaststellen van de hoeveelheid stikstofdioxide in de atmosfeer met hulp van remote sensing technieken. Bijvoorbeeld door specifieke golflengtes van door de atmosfeer verstrooid zonlicht te bestuderen aan het aardoppervlak en deze waarnemingen te vergelijken met satellietmetingen. Diezelfde methodes wil ik inzetten voor mijn onderzoek naar de luchtkwaliteit in Rijnmond.

Verder werk ik aan de totstandkoming van een luchtkwaliteitmodel voor het gebied. Er bestaan al modellen op nationale en Europese schaal, maar die hebben een vrij grove resolutie. Er valt nog net iets zeggen voor een stad als Rotterdam in totaal, maar niet op fijnere schaal.
Andere modellen beschrijven in detail de vervuilingniveaus aan de grond, maar deze modellen hebben geen goede beschrijving van de hogere luchtlagen. Dat is echter essentieel voor het gebruik van remote sensing data.

Wij gebruiken de bestaande modellen, maar trekken een groot rechthoek rondom de regio en gaan daarbinnen inzoomen met een lokaal model. Om dat model van data te voorzien zijn we bezig met het opzetten van een eigen meetnetwerk in de regio.

Het liefst zou je willen weten: hoe vuil is de lucht in de straat waar ik woon? Dat is waar we uiteindelijk naar toe willen. Stel dat er een school is gepland voor een bepaalde locatie, dan wil je kunnen zeggen: is dat een goede plek of is het onverstandig om hier een school te bouwen?

Net zoals dat geldt voor fotocamera's, mensen willen steeds meer pixels. Door satellietmetingen hebben we een wereldwijd beeld van luchtvervuiling, we kunnen vaststellen in welke stedelijke regio's de vervuiling hoog is. Maar om iets te zeggen over de kwaliteit van de lucht binnen een stad, dat kunnen we nu nog niet. Voor zo'n model op fijne schaal, daarvoor is het combineren van modellen, satellietmetingen en waarnemingen uit een lokaal netwerk allemaal nodig."

Profiel Dr. Tim Vlemmix (35)
2006: MSc. Natuurkunde, Universiteit Utrecht
2011: PhD Remote sensing van de atmosfeer, TU Eindhoven
2012: Assistant Professor Geoscience & Remote Sensing, TU Delft

President Obama heeft OMI beelden gebruikt om het belang van monitoring van mondiale luchtkwaliteit op basis van satellietdata te illustreren. Tijdens een videoboodschap, die op 12 april 2016 is uitgezonden door Science Channel, refereert hij aan NASA's Aura satellietplatform. 

Gepubliceerd: april 2016