Studiebelasting

Studielast per module
Voor module 1 geldt een studiebelasting van 64 contacturen en 120 uur zelfstudie. De studiebelasting van de modules 2 t/m 4 bestaat uit 60 contacturen voor college en instructie, 120 uur zelfstudie en 60 uur voor het uitwerken van de moduleopdracht. Hierin wordt de nieuwe kennis toegepast in de praktijk. De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek in het vakgebied en het opstellen van een paper met daarin een uitwerking van probleemstelling, aanpak en conclusies. Module 5 bestaat uit 30 contacturen, 60 uur zelfstudie en 280 uur voor het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van de thesis.

Contacturen en zelfstudie
De kennisontwikkeling vindt voor een belangrijk deel plaats via colleges en instructielessen (contacturen)  op de campus en zelfstudie.  De contacturen zijn gericht op het verbinden van de deelnemers aan de wetenschappelijke basis van het vakgebied door de behandeling van principes en fundamentele beginselen in de context van de praktijk. Tijdens de contacturen wordt tevens ingegaan op de uitwerking van vraagstukken, de oplossing van probleemsituaties en het uit voeren van de onderzoeken. 

Van de deelnemer wordt een inspanning vereist aan zelfstudie voor o.a. de bestudering van literatuur en de uitwerking van de opgegeven vraagstukken.  De leerstof bevat vragen, opdrachten en praktijkvoorbeelden die de zelfstudie ondersteunen.  De deelnemers hebben online toegang tot het studiemateriaal via de digitale leeromgeving van de TUD.  Verder is er studiebegeleiding door de docenten beschikbaar voor de eventuele toelichting op de lesstof en ondersteuning bij uitwerking van de opdrachten en vraagstukken.