News

11 juli 2018

“Alles wat je altijd al wilde weten over afvalwater”

Het cahier “Afvalwater” behandelt alle aspecten van beheer, inzameling en behandeling van zowel rioolwater en industrieel afvalwater in Nederland. Hoe is het begonnen, welke technieken worden toegepast, maar ook: waar staan we nu, en waar willen we heen.

28 juni 2018

Jules van Lier in VEMW Inzicht: 'Voorstel wijziging belastingstelsel ontbeert deugdelijke onderbouwing'

De Unie van Waterschappen wil het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger maken. VEMW plaatst vraagtekens bij die voorgestelde aanpassingen. "Wat juist nodig is zijn integrale oplossingen die een optimaal maatschappelijk effect sorteren. Lang niet alle oplossingen die nu voorliggen, laten zo'n breed effect zien."

22 mei 2018

'We moeten meer uit ons afvalwater halen' - Intreerede Merle de Kreuk

Met behulp van technieken als MRI krijgen we meer inzicht in de processen die plaatsvinden in de biomassa tijdens afvalwaterzuivering met micro-organismen. Deze kennis zetten we in om meer energie en grondstoffen – en nieuwe vervuilingen – uit ons eigen afvalwater halen. Nieuwe kennis is echter ook nodig om problemen in snelgroeiende wereldsteden aan te pakken, waar afvalwaterzuivering vaak nog in de kinderschoenen staat. We kunnen en moeten dus nog veel meer uit ons afvalwater halen. Dat stelt Professor Merle de Kreuk, die op woensdag 23 mei haar intreerede houdt aan de TU Delft.

02 mei 2018

Jan Peter van der Hoek in Mijn Zakengids: Op weg naar een duurzame drinkwatersector

Drinkbaar water uit gortdroge woestijnlucht halen met minder dan 10 procent luchtvochtigheid. Het lukte onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology. Knap, want de meeste luchtcondensors werken bij minstens 50 procent luchtvochtigheid, ongeveer een vochtige herfstochtend. Mogelijk leidt de nieuwe techniek tot betere winning van irrigatie- en drinkwater in gebieden waar in de verste verte geen rivier of plas te bekennen is.

26 april 2018

Supercomputing gebruikt voor modellering van neerslag in Afrika

Professor Nick van de Giesen heeft een IBM Technology & Data-beurs ontvangen in de vorm van gratis gebruik van supercomputing en weergegevens. Het project van prof. Van de Giesen en Camille le Coz (beiden verbonden aan de afdeling Water Management) richt zich op weergegevens over Afrika en het simuleren van de neerslag in dat werelddeel, met als doel boeren weerbaarder te maken.