Betonconstructies

De wereld waarin we leven heeft veel te danken aan beton. Het grootste deel van onze infrastructuur, inclusief bruggen, viaducten, gebouwen, dammen, tunnels en reservoirs, is gemaakt van gewapend of voorgespannen beton. Realisatie, inclusief het constructief ontwerp, berekeningen en uitvoering en onderhoud van deze constructies, valt onder het werkgebied Betonconstructies.

Leerstoel

De groep van Betonconstructies is sinds 1918 onderdeel van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft en houdt zich bezig met zowel onderwijs als onderzoek. De groep bestaat uit 13 stafmedewerkers en diverse PhD studenten. Een samenvatting van het onderzoeks- en onderwijsactiviteiten is terug te vinden in het informatieboekje.

Foto header: Bridge De Lentloper, Nijmegen, the Netherlands, foto door Thea van den Heuvel/DAPh