Bachelor

Het onderwijsprogramma in de bachelor fase bestaat uit een theoretisch basisdeel en een deel dat focust op de toepassingen. In de bachelor fase worden de basisprincipes op het gebied van betonconstructies behandeld (CTB2220 en CTB3335). Na het succesvol afronden van de tentamens voor deze vakken is de student in staat een eenvoudige constructie in gewapend beton te ontwerpen. Daarnaast worden bij het vak CTB3335 ook de basisprincipes van voorgespannen beton behandeld. Hier wordt de basis gelegd voor het ontwerp van constructies met grote overspanningen, zoals bruggen. Bij het vak CIE3340 wordt het ontwerp van industriële gebouwen en woonhuizen behandeld. Dit vak wordt verzorgd in samenwerking met docenten vanuit de leerstoel “Gebouwen” en “Staalconstructies”. De bachelor fase wordt afgerond met een bachelor eindwerk. Binnen het vakgebied van betonconstructies bestaan diverse mogelijkheden voor een dergelijk project.

Meer informatie over de vakken: