CTB2220

Beton- en staalconstructies (5 ECTS)

In deze cursus maken de studenten kennis met de Europese regelgeving en met methoden om de bruikbaarheid en veiligheid van statisch belaste, lineaire, prismatische elementen (zoals kolommen en liggers) van beton en staal vast te stellen. De principes van het ontwerpen met staal en gewapend beton worden behandeld, maar ook meer algemene zaken zoals bouwregelgeving, veiligheidsfilosofie, belastingen, belastingcombinaties, belasting- en materiaalfactoren en robuustheid van constructies. De studenten leren om een doorsnede, die wordt belast door buigend moment, dwarskracht en normaalkracht te ontwerpen en te beoordelen op basis van de relevante materiaaleigenschappen van beton en staal. Bovendien wordt aandacht besteed aan verbindingen, stabiliteit van elementen, vakwerken en portalen. In het betondeel wordt aandacht besteed aan zaken als beheersing van scheurwijdte, detailleren van wapening en verankering.

Voor nadere informatie, neem contact op met:

Herbert van der Ham