CTB3000

Bachelor eindwerk (10 ECTS)

CTB3000 is een 10 ECTS individueel project als afsluiting van de bachelor fase van de studie. Om te specialiseren in betonconstructies kunnen studenten een beton gerelateerd onderwerp kiezen op www.afstudeeropdrachten.citg.tudelft.nl en contact opnemen met de  afstudeer coördinator (en tevens overall supervisor) van Structural Engineering (Pierre Hoogenboom). Suggesties voor onderwerpen mogen ook bij de studenten zelf vandaan komen. De meeste onderwerpen vereisen dat de studenten het vak CTB3335 – Betonconstructies 2 hebben behaald. De inhoud van het onderwerp wordt vastgelegd of goedgekeurd door de aangewezen toetsers. Een andere optie is om de bachelor als Building Engineer (coördinator Karel Terwel) af te ronden met een beton gerelateerd onderwerp.

De beoordelingscommissie komt samen aan het begin van het project om de inhoud te definiëren, halverwege het project voor een tussentijdse beoordeling en aan het eind voor een definitieve beoordeling. De student is verantwoordelijk voor het regelen en notuleren van deze overlegmomenten. De student levert een geschreven rapport in inclusief de notulen en een evaluatie van zijn of haar leerproces.