CTB3260

Bend and Break Concrete (5 ECTS)

Deze cursus is onderdeel van de Minor ‘Bend and Break’ en kan alleen worden gevolgd als deel van deze Minor. Voor meer informatie over de Minor ‘Bend and Break’ kunnen studenten de website raadplegen of contact opnemen met de coördinator, dr.ir. M.C.M. Bakker. In deze cursus ontwerpen, maken en beproeven de studenten (in groepen van vier studenten) hun eigen betonbalk. Colleges over het ontwerpen van betonconstructies en werken met SCIA Engineer helpen de studenten om te komen tot de meest economische wapeningsconfiguratie voor hun specifieke balkconstructie. De berekeningen worden gebaseerd op de voor iedere groep specifieke materiaaleigenschappen die volgen uit de beproeving van de wapening en het toegepaste betonmengsel. De studenten worden beoordeeld op basis van de sterkte van hun balkontwerp, het verslag over het ontwerp, de berekening, de beproeving en de analyse van de beproeving en een individuele test.

Voor nadere informatie, neem contact op met: