CTB3340

Gebouwconstructies 1 (4 ECTS)

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen: zowel éénlaagse, industriële gebouwen (uitgevoerd in beton, hout en staal), woningen (uitgevoerd in  metselwerk, beton en hout) en funderingen. Na het voltooien van de cursus kent de student de functionele, ontwerptechnisch en uitvoeringstechnische aspecten van deze gebouwtypen. Bovendien kan de student deze kennis toepassen om een ontwerp voor industriële gebouwen en woningen te maken.

Voor nadere informatie, neem contact op met: