Master

In de master fase van de studie worden meer specifieke aspecten van betonconstructies behandeld. Vakken in deze fase zijn CIE 3150 “Betonconstructies 2” waarin de specifiekere thema’s van gewapend beton en de eerste beginselen van voorgespannen beton worden gepresenteerd, CIE4160 “Voorgespannen Beton”, CIE4281 “Gebouwconstructies 2” met uitgebreid aandacht voor oplossingen in beton, CIE5126 “Vermoeiing”, CIE5127 “Betonnen Bruggen” and CIE5131 “Brandveilig Ontwerpen”. Uitvoeringsaspecten voor betonconstructies worden besproken in CIE4170 “Uitvoeringstechnologie van civieltechnische constructies”. Bij het ontwerpen en realiseren van constructies worden soms fouten gemaakt. Fouten waarvan geleerd kan worden, worden besproken in CIE4240 “Forensic Structural Engineering”. Tenslotte worden in het vak “Capita Selecta Betonconstructies” (CIE5130) verschillende ontwerpaspecten behandeld zoals constructies onderhevig aan opgelegde vervorming, opslagconstructies en constructies blootgesteld aan extreme belastingen. De master fase wordt afgesloten met een afstudeerscriptie, waarvoor ongeveer acht maanden is ingepland. Er bestaan verschillende mogelijkheden, waaronder afstuderen bij een bedrijf of een buitenlandse universiteit.

Meer informatie over de vakken: