Afstudeerscriptie

CIE5060 - (40 ECTS)

Om te kunnen afstuderen als ‘Structural Engineer’ met als specialisatie ‘Betonconstructies’ moeten studenten het vak CIE5060 ‘Afstudeerscriptie’ afronden op basis van een beton gerelateerd onderwerp. Het afstuderen bestaat uit het kiezen van een onderwerp, het schrijven van een scriptie en een samenvatting en een eindpresentatie. Suggesties voor onderwerpen mogen ook bij studenten zelf of bij bedrijven vandaan komen. Voor afstudeerders bij de leerstoel Betonconstructies willen afstuderen, geldt de volgende procedure. Ook studenten die bij Building Engineering afstuderen, kunnen een betononderwerp masterthesis kiezen. Voor hen is Karel Terwel contactpersoon.