CIE3150

Betonconstructies 2 (4 ECTS)

Het primaire doel van dit vak is het leren toepassen van berekeningsmethoden om gewapende en statisch bepaalde, voorgespannen betonconstructies te kunnen ontwerpen en controleren op het vlak van enerzijds bruikbaarheid en anderzijds veiligheid. De cursus benoemt de verschillen tussen het ontwerp van gewapende en voorgespannen betonconstructies.

Voor gewapend beton ligt de focus op vloeren die in één of twee richtingen overspannen. Daarbij worden verschillende rekenmethodieken voor het bepalen van de krachtsverdeling besproken, zoals elastische analyse en evenwichtsmethode voor vloeren ondersteund door balken en vlakke plaatvloeren. Voor pons wordt zowel de theoretische weerstand als de toepassing van wapening besproken. Daarnaast wordt ook scheurwijdtebeheersing besproken op basis van een trekstaafmodel in zowel onvoltooid als voltooid scheurpatroon.

Bij voorgespannen beton ligt de focus op statisch bepaalde, voorgespannen liggers. De principes, de materiaaleigenschappen en het voorspannen als externe belasting worden behandeld. Daarnaast wordt stilgestaan bij voorspanverliezen door wrijving, slip, kruip, krimp en relaxatie. Uiterste grenstoestandcontroles zoals buigend moment capaciteit en het detailleren van wapening ter plaatse van de inleiding van de voorspankrachten worden uitgebreid behandeld.

Het vak CIE3150 ‘Betonconstructies 2’ is bedoeld voor master studenten die het vak CTB3335 ‘Betonconstructies 2’ niet hebben gevolgd tijdens hun bachelor fase van de studie aan de TU Delft.

Studenten die CIE3150 willen volgen, volgen exact hetzelfde programma als bij CTB3335 met slechts één uitzondering: bij het inschrijven voor het tentamen moet worden ingeschreven voor CIE3150.

Voor nadere informatie, neem contact op met:

Herbert van der Ham