CIE4040

Stage (10 ECTS)

Een stage bestaat uit een persoonlijk project van tenminste 7 fulltime weken in een omgeving van de dagelijkse civieltechnische praktijk bij een ingenieursbureau, aannemer, overheidsorganisatie in Nederland of in het buitenland.

Een stage biedt de gelegenheid om een beeld te krijgen van de technische, sociale, economische en organisatorische aspecten van civiele techniek en/of gerelateerde disciplines als beroep. De student volbrengt een project waarin de academische vaardigheden en kennis die inmiddels zijn verkregen, kunnen worden toegepast. De student moet streven naar een project met een duidelijke doelstelling van voldoende academisch niveau. Leerdoelen zijn:

  • tonen van vaardigheden als ingenieur: technische vaardigheden, interpreteren van resultaten, creativiteit, bruikbaarheid voor het bedrijf
  • vertrouwd raken met een academische benadering: experimentele vaardigheden, computervaardigheden, ontwerpvaardigheden, kennis uitbreiden, redenering, ambitie
  • tonen een goed gestructureerde, technische rapportage te kunnen schrijven, die consistent is, met goed taalgebruik, met correcte verwijzingen en gebruik van figuren, tabellen en vergelijkingen
  • sociale vaardigheden tonen: initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, communicatieve vaardigheden tonen, zelfstandig kunnen werken
  • kunnen reflecteren over het persoonlijke functioneren in een evaluatie: reflecteren over de persoonlijke doelen, benoemen van eigen sterke en zwakke punten en aangeven waar verbetering kan worden gevonden, conclusies trekken voor de toekomstige professionele carrière.

Voor meer informatie, stuur een e-mailbericht naar Internship-CEG@tudelft.nl.