CIE4160

Voorgespannen beton (4 ECTS)

In dit vak worden de fundamentele aspecten en aandachtspunten besproken die belangrijk zijn bij het ontwerpen en detailleren van voorgespannen betonconstructies. Een gedetailleerd overzicht van verschillende technieken en hun eigenschappen wordt gepresenteerd: voorspannen, naspannen, gedeeltelijk voorspannen, externe voorspanning en voorspanning met en zonder aanhechting. De equivalent voorspanbelasting methode wordt geïntroduceerd om de buigende momenten in statisch bepaalde en statisch onbepaalde constructies te bepalen. De effecten van krimp, kruip en relaxatie op het verlies aan voorspanning en herverdeling van krachten worden besproken. Expliciete aandacht wordt besteed aan scheurwijdtebeheersing in gedeeltelijk voorgespannen beton en de buigendmoment- en dwarskrachtweerstand in het algemeen. Staafwerkmodellen worden gebruikt om de dwarskrachtweerstand te bepalen en de krachtsinleiding in verstoorde gebieden te bepalen. De detaillering van voorgespannen constructies wordt besproken.

Voor nadere informatie, neem contact op met: