CIE4170

Uitvoeringstechnologie van civieltechnische constructies (4 ECTS)

Het begrijpen van de aard en de gevolgen van een gekozen constructief ontwerp, zoals vorm, afmetingen, materialen en ontwerpbenadering enerzijds en uitvoeringstechnische overwegingen anderzijds, zoals uitvoeringsmethode, planning en kosten en de onderlinge wisselwerking daarvan in een bouwproces van een betonconstructie zijn de primaire leerdoelen van dit vak.

Dit vereist gedetailleerde kennis en inzicht van de kenmerken van het beschouwde project, controlemethodieken, bouwmethodiek en ondersteunende systemen om te komen tot optimale kosten in zowel een concept fase als bij een definitief ontwerp.

Voor nadere informatie, neem contact op met: