CIE4240

Forensic Structural Engineering (3 ECTS)

Het primaire doel van dit vak is om belangrijke constructieve schademechanismen in constructies van verschillende materialen te begrijpen, te kunnen verklaren en oplossingen te kunnen aangeven om dergelijke mechanismen te voorkomen. Schade kan ontstaan door instorting door onvoldoende sterkte of stabiliteit, scheurvorming, onacceptabele vervormingen of zettingen die worden veroorzaakt door onvolkomenheden in het ontwerp, in de detaillering, onverwachte omstandigheden of uitvoeringsfouten. De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Constructieve schade: wat is schade? Aan welke criteria moet worden voldaan? Hoe vaak komt schade voor? Wat zijn technische oorzaken? Wat zijn de menselijke en organisatorische oorzaken?
  • Schade aan betonconstructies: bijv. tijdelijke constructies, wapening in nokken
  • Schade aan staalconstructies: bijv. verbindingen en instabiliteit
  • Schade aan houtconstructies: bijv. verbindingen
  • Schade aan afwerkingen: bijv. lekkages en aansluitingen
  • Schade aan funderingen: bijv. rottende houten palen, ongelijke zettingen
  • Methoden en instrumenten voor onderzoek: het onderzoeksproces, analyse van feitelijke data, testen van proefstukken, berekeningen, rapportage
  • Wettelijke aspecten: aansprakelijkheid, verzekering, rechtszaken, expert getuigen

Voor nadere informatie, neem contact op met: