CIE4281

Gebouwconstructies 2 (4 ECTS)

Een introductie op verdiepingsbouw in staal en beton wordt gegeven, waarbij praktijkvoorbeelden worden getoond en geanalyseerd. Gangbare ontwerpprincipes worden besproken. Tijdens de cursus worden zowel in het werk gestorte als prefab betonnen constructies als de ontwerpprincipes en –overwegingen behandeld. Belangrijke componenten zoals vloertypes, funderingen en hun rol in de stabiliteit komen aan de orde. Constructie- en stabiliteitssystemen worden systematisch uitgelegd. Daarnaast is er ook aandacht voor verbindingen en architectonisch beton (schoonwerk beton). De toepassing van staalconstructies in verdiepingsbouw wordt uitgelegd inclusief de constructieve concepten. Stabiliteitssystemen, zoals geschoorde en ongeschoorde raamwerken worden besproken, inclusief het effect van verbindingen op het overall gedrag van de constructie. Hybride constructies en staalbetonconstructies worden getoond en de wijze waarop de brandwerendheid kan worden gerealiseerd. De fabricage en de uitvoering blijft daarbij zeker niet onbelicht!

Voor nadere informatie, neem contact op met: