CIE5050

Extra deel afstudeerwerk (10 ECTS)

Het extra deel afstudeerwerk is een 10 ECTS individueel project dat al dan niet gerelateerd is aan de afstudeerscriptie, maar het moet in ieder geval als apart onderdeel herkenbaar zijn. De inhoud van dit project wordt in principe vastgesteld door de aangewezen beoordelaars, maar de student kan ook suggesties aandragen. De student moet een beoordelingscommissie samenstellen die bestaat uit minimaal twee verschillende onderzoeksgroepen verbonden aan de TU Delft. Eén van de beoordelaars moet hoogleraar of universitair hoofddocent zijn. De beoordelingscommissie komt bijeen aan het begin om de opdracht te definiëren, halverwege voor een tussenpeiling en aan het eind voor een eindbeoordeling. De student is verantwoordelijk voor het organiseren en notuleren van deze gesprekken. De student levert een geschreven rapport in inclusief de notulen en een evaluatie van zijn of haar leerproces. 

Voor nadere informatie, neem contact op met: