CIE5126

Vermoeiing (3 ECTS)

De student leert hoe op vermoeiing belaste constructies van staal, aluminium, beton en hout moeten worden ontworpen. Tweederde van de cursus wordt besteed aam colleges; het resterende gedeelte wordt besteed aan oefeningen. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Vermoeiingsbelastingen: basisprincipes; bepalen van spanningen en spanningsintensiteitsfactoren; spanningsgeschiedenis
  • Vermoeiingsweerstand: basisprincipes; geclassificeerde constructieve details; modificatie voor vermoeiingssterkte; weerstand tegen scheuruitbreiding; weerstand van verbindingen met lasimperfecties
  • Beoordeling van vermoeiing: algemene principes, S-N-curves, berekening van scheurontwikkeling, beproeving, parameters die vermoeiingssterkte van constructies en verbindingen beïnvloeden; veiligheidsbeschouwingen en kunstmatige vermoeiingscurves

Voor nadere informatie, neem contact op met: