CIE5127

Betonnen bruggen (4 ECTS)

Studenten leren te kiezen tussen de verschillende types bruggen, de constructieve afmetingen te schatten en een uitvoeringsmethode te kiezen. Vertrekpunt is de beschrijving van de meest gangbare types bruggen. Veel aandacht wordt besteed aan de historische ontwikkeling van geprefabriceerde liggers en betondoorsnede van in het werk gestorte liggers. De manier waarop belastingafdracht plaats vindt, wordt uitgebreid besproken, net als het ontwerp van dilataties en opleggingen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan bruggen met grote overspanningen, zoals tuibruggen. Typische trillingsproblemen komen aan de orde. Tenslotte worden ook het gebruik van hoge sterkte beton en de effecten op het ontwerp uitgelegd. Tweederde van de cursus wordt besteed aan colleges; het resterende gedeelte wordt gewijd aan case studies. Deze case studies gaan in op verschillende aspecten die men moet beheersen om de cursus te voltooien. Studenten kunnen de casestudy individueel of in tweetallen doen. 

Voor nadere informatie, neem contact op met: