CIE5130

Capita Selecta Betonconstructies (4 ECTS)

Dit vak gaat in op een aantal specifieke aspecten van betonconstructies. Een aspect in het gedrag van beton dat vaak wordt onderschat is temperatuureffecten. Scheurvorming in beton kan optreden door opgelegde vervormingen door een temperatuurgradiënt, bijvoorbeeld door zonbestraling. Temperatuureffecten treden ook op tijdens de verharding van beton. Door de chemische reacties tijdens de hydratatie van cement, ontstaat een temperatuurgradiënt die kan leiden tot scheurvorming als de sterkteontwikkeling niet voldoende is om de optredende trekspanningen op te nemen. Scheurvorming reduceert de kwaliteit van een constructie (dichtheid, duurzaamheid) en extreme scheurvorming moet dus worden voorkomen. De principes van scheurwijdtebeheersing in relatie tot temperatuureffecten worden besproken. Als laatste wordt het ontwerp van constructies met een beschermende functie behandeld. dergelijke constructies moeten worden ontworpen op extreme belastingen, zoals botsingen,  explosies of extreem lage temperaturen (zoals bijvoorbeeld optreden bij de opslag van vloeibaar LNG). 

Voor nadere informatie, neem contact op met: