CIE5131

Brandveilig ontwerpen

Een algemene introductie in het brandveilig ontwerpen van gebouwen. De nadruk ligt op constructieve veiligheid en regelgeving (nationaal en Europees).  Basis principes van brandveilig ontwerpen van gebouwen, de consequenties van brand en verschillende mogelijkheden voor brandveilig ontwerpen. worden behandeld, met een beschrijving van de principes van het brandproces, het schematiseren en modelleren van het brandproces, de ontwikkeling van brand. Materiaalgedrag (reactie op brand) en constructiegedrag(weerstand tegen brand) worden benoemd en de manieren om dit gedrag te kwantificeren. De nadruk ligt daarbij op beton-, staal- en houtconstructies. Rookproductie, verspreiding van rook en beheersen van rookontwikkeling. Actieve maatregelen (automatische onderdrukking, ontdekking). Nationale regelgeving (Bouwbesluit),  concepten, beoordelingsmethoden en het gelijkwaardigheidsbeginsel worden gepresenteerd. Europose standaardisatie (productrichtlijnen, Eurocodes, Euroklassen) wordt toegelicht. Recente ontwikkelingen op het gebied van brandveilig ontwerpen van gebouwen (Fire Safety Engineering) maken ook deel uit van de inhoud van de cursus.

Voor nadere informatie, neem contact op met: