Onderzoek

De missie van de groep is onderzoek uit te voeren waarbij de samenleving direct gebaat is. Twee grote uitdagingen op het gebied van beton zijn enerzijds hoe om te gaan met bestaande constructies en anderzijds nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en nieuwe betonsoorten in constructies toe te passen op een veilige en duurzame manier. Om die redenen focust het onderzoek zich op twee onderzoekslijnen:

  • beoordelen van bestaande betonconstructies
  • upscalen van nieuwe betonsoorten

De meeste onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in het Stevinlab door afstudeerders of promovendi samen met een technische medewerker en een lid van de wetenschappelijke staf.