Laboratorium

Een belangrijke faciliteit van de leerstoel Betonconstructies is het betonlaboratorium. Dit laboratorium is onderdeel van het Constructielaboratorium van de afdeling ‘Structural Engineering’. Het laboratorium maakt het voor de groep mogelijk om onderzoek te doen naar de eigenschappen van nieuwe betonsoorten en op grootschalige betonconstructies.

In het betonlaboratorium is een betoncentrale aanwezig met diverse kleine betonmixers met een capaciteit van 1 tot 150 liter. De beschikbaarheid van verschillende soorten cement, verschillende afmetingen zand, toeslagmaterialen en andere vulmaterialen maakt het mogelijk onderzoek te doen naar betonmengselontwerp maar ook kleine constructieve elementen te storten om de mechanische eigenschappen van nieuwe betonsoorten te testen.

Andere faciliteiten van het betonlab zijn:

  • Betonboren en betonzagen
  • Mistkamer en klimaatkamers voor het bepalen van onder andere krimp en kruip.
  • Temperatuur Spanning Test apparatuur voor het beproeven van verhardend beton onderhevig aan opgelegde vervormingen.
  • Apparatuur voor het testen van de reologische eigenschappen van vers beton en de mechanische eigenschappen van verhard beton.

Een overzicht van alle mechanische testapparatuur kan worden gevonden op labs.tudelft.nl.

Een aanzienlijk deel van het onderzoek uitgevoerd in het Betonlab wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid of externe bedrijven (zie het kader). Als U een onderzoeksvraag heeft en overweegt om proeven te laten doen door het Betonlaboratorium van de TU Delft, neem dan vooral contact op met Cor van der Veen voor een offerte of een kennismakingsgesprek.